Wwz: administratieve lasten moeten teruggedrongen worden


Minister Asscher wil nieuwe voorstellen voor de Wet werk en zekerheid (Wwz) uitwerken. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft aandacht gevraagd voor een aantal punten die van belang zijn. De administratieve lasten voor mensen die werk hebben en deels terugvallen op een WW-uitkering moet omlaag worden gebracht. Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen over de invloed van werk op de duur en hoogte van de WW-uitkering. De LCR wil bovendien weten wat de Wwz betekent voor mensen met meerdere tijdelijke baantjes. Zij moeten gestimuleerd worden en niet gestraft.

Klik voor: de brief van de LCR aan de Tweede Kamer over de Wwz.
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 16 maart 2016 12:07:54

Vraag en antwoord