Wsw’ers niet altijd beschermd en problemen met inkomen door flexibel werken


begeleid werkenMensen die begeleid werkten onder de Wsw zijn sinds 1 januari overgeleverd aan de welwillendheid van gemeenten om hun Wsw-rechten te kunnen behouden. Flexibel werken onder de Wwb wordt vanuit het kabinet toegejuicht, maar levert in de praktijk problemen op met de uitkering. Ook de alleenstaande ouderkop die de alleenstaande oudertoeslag uit de Bijstand vervangt, levert knelpunten op. En tenslotte verontrust het de Landelijke Cliëntenraad (LCR) dat mensen in de Bijstand de verplichting krijgen opgelegd om in het buitenland te werken. Al deze punten komen aan de orde in het Algemeen Overleg over Wwb-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari.


Bescherming Wsw'ers
De LCR heeft diverse knelpunten aangekaart. Het meest in het oog lopend is de wegvallende bescherming voor de mensen die onder artikel 7 Wsw begeleid werkten. Verschillende gemeenten (zoals Amsterdam en Den Bosch) bieden deze mensen niet langer bescherming. Daaruit vloeien allerlei problemen voort, zoals onvoldoende mogelijkheden voor hulp bij re-integratie als er recht op WW is door het beëindigen van een dienstverband. De LCR vindt dat ook deze mensen onder de bescherming van de Wsw moeten blijven vallen.

Betalingsachterstanden

Een ander probleem vormt het flexibele werken vanuit de Wwb. Staatssecretaris Klijnsma wil dit aantrekkelijker maken. In de praktijk blijken er vele hindernissen te zijn. Mensen die wisselende inkomsten hebben, ontvangen de aanvulling vanuit de Bijstand regelmatig te laat waardoor er betalingsachterstanden ontstaan bij de huur of de zorgverzekering. De LCR wil dat cliënten worden betrokken bij het vinden van een oplossing. In Rotterdam wordt door middel van een burgerinitiatief gewerkt aan een voorstel dat als model kan dienen. De LCR wil dat de staatssecretaris ook daarnaar kijkt.


Toeslag

Dat de alleenstaande oudertoeslag uit de bijstand ging verdwijnen, was al langer duidelijk. Vooral de verschillen in de definitie ‘alleenstaande ouder’ levert hier problemen op. Dat was al bekend. Een nieuw probleem doet zich voor bij gescheiden ouders die co-ouderschap hebben over één kind en die beiden een bijstanduitkering ontvangen. Zij kunnen niet zoals voorheen ieder de helft van de toeslag krijgen. De toeslag gaat naar één ouder en die moet dit delen met de andere. Dit levert veel onnodige spanningen op.


Buitenland

Tenslotte ontvangt de LCR signalen van mensen in de bijstand die zich zorgen maken dat zij verplicht in het buitenland aan de slag moeten. Daarover bestaan nog te veel vragen om dit nu verplicht te stellen. Bovendien sluit de buitenlandse situatie niet altijd aan op de Nederlandse waardoor mogelijk problemen ontstaan met toeslagen.

 

Klik voor: brief LCR aan Tweede Kamer voor Algemeen Overleg over Wwb-onderwerpen en de Participatiewet

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 19 februari 2015 08:45:57

Vraag en antwoord