Wijziging boetestelsel zorgt voor nieuwe problemen


SHS-fraude_134838059Al dan niet doelbewust vergeten om informatie door te sluizen die van belang is voor verstrekking van een uitkering kan leiden tot een boete. Bij het opleggen van een boete moet er onderscheid worden gemaakt tussen opzet, grove schuld, normale verwijtbaarheid en verminderde verwijtbaarheid. Dat doen gemeenten nog steeds niet goed, constateert de LCR. En daar komt met een nieuw wetsvoorstel en een algemene maatregel van bestuur geen verandering in. Sterker nog: er doemen nieuwe problemen op.

 

Heroverweging

De Raad van State heeft daarom aangedrongen op heroverweging van het voorgestelde sanctiebeleid. Daar gaat het kabinet niet in mee. Een algemene maatregel van bestuur moet zorgen dat de uitvoering  in staat is een evenredige boete op te leggen. Probleem is dat de tekst van de algemene maatregel van bestuur ontbreekt bij het wetsvoorstel.

 

Schuldhulpwet ook aanpassen

Verder wijst de LCR erop dat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  (Wgs) niet worden gewijzigd in het kader van het wetsvoorstel tot aanpassing van de ‘fraudewet’. Mensen die een boete ontvangen op grond van de ‘fraudewet’ blijven uitgesloten van schuldhulpverlening en dat is niet terecht, zo vindt de LCR, als er geen sprake is geweest van opzet.

De LCR denkt dat het beter is het wetsvoorstel te behandelen als het boetebesluit openbaar is.

 

Klik voor: brief van de LCR aan de Tweede Kamer over het sanctiebeleid.

Op 2 maart 2016 kunnen leden van de Tweede Kamer schriftelijke vragen indienen over wijziging van het boetebesluit.


 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 01 maart 2016 11:30:40

Vraag en antwoord