Wetsvoorstel meervoudige problematiek laat te veel gaten privacy burger zien


privacy-bescherming-shs-1085308721Privacy is een groot goed. Voor iedereen! De privacy van burgers moet niet zonder meer worden opgeofferd om meervoudige problematiek in het sociaal domein te kunnen aanpakken. Zaken als beroepsgeheim van hulpverleners komt door dit wetsvoorstel onder druk te staan. De LCR pleit in zijn reactie op het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein voor een zorgvuldige benadering. Anders is het risico groot dat veel mensen met de billen bloot gaan, zonder dat de noodzaak hiervan is aangetoond.


Definitie

Al bij de definitie van ‘meervoudige problematiek’ gaat het scheef, stelt de LCR. In het wetsvoorstel wordt ruiterlijk toegegeven dat het niet mogelijk is een sluitende definitie te geven. De LCR vindt dat dit wel gewenst is.


Garanties

De garantie dat niet te pas en te onpas een breed onderzoek wordt ingesteld waardoor verschillende medewerkers van de gemeente (en daarbuiten) dossiers kunnen inzien, is er niet. Strafrechtelijke gegevens moeten uitgezonderd worden van het dossier.


Beroepsgeheim

De LCR pleit ervoor om met één overkoepelend werkplan te komen als er integraal wordt gewerkt. Bovendien moeten daarin de afspraken worden vastgelegd. Een andere kwestie is het beroepsgeheim dat mogelijk moet worden geschonden bij opvraag van bijvoorbeeld medische gegevens. Dat vindt de LCR een kwalijke zaak. De kaders om gegevens te verstrekken die onder het beroepsgeheim, vallen moeten helder in de wet worden opgenomen. Het stellen van deze kaders mag niet aan iedere gemeente worden overgelaten.


Klik voor: de reactie van de LCR op het wetsvoorstel meervoudige problematiek sociaal domein.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 02 juni 2020 17:24:15


Vraag en antwoord