Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening vraagt nog aanscherping


schulden-shutterstock_1051726571Het doel van het wetsvoorstel ‘Kwaliteit incassodienstverlening’ is goed. Het is alleen een gemiste kans dat de verkoop van schulden mogelijk blijft. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) vraagt zich af hoe burgers kunnen controleren of advocaten en gerechtsdeurwaarders aan de gestelde eisen voldoen omdat zij niet in het incassoregister worden opgenomen . En de LCR vindt een landelijke onafhankelijke klachten- en geschillenregeling van groot belang. Dat zijn de hoofdlijnen van de reactie van de LCR op de internetconsultatie over de wet.


Vakbekwaamheid

De LCR wijst op het belang van vakbekwaamheid van medewerkers: die moet periodiek worden gecontroleerd. Andere opmerkingen van de LCR betreffen de opbouw van de specificatie van de vordering, de informatievoorziening aan de schuldenaar en het tegengaan van een ongewenst verdienmodel bij stapeling van vorderingen.


Klik voor: de internetconsultatie van de LCR over het wetsvoorstel 'Kwaliteit incassodienstverlening'

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 19 maart 2020 15:51:46


Vraag en antwoord