'Werk en zekerheid': onvoldoende aandacht voor zzp'ersGebrek aan aandacht voor zzp’ers zorgt ervoor dat de grote verschillen tussen vaste contracten en flexibele arbeid niet echt worden verkleind. En dat is wel de bedoeling van de Wet werk en zekerheid. Een ander kritiekpunt van de LCR is dat verkorting van de WW een negatieve prikkel is in een tijd waarin de banen niet voor het oprapen liggen.


Gemiste kans

In een reactie op het wetsvoorstel Werk en Zekerheid belicht de LCR verschillende aspecten. Vooral het gebrek aan aandacht voor meerdere vormen van flexibele arbeid ziet de LCR als een gemiste kans. Het zou goed zijn als er snel wordt nagedacht over de inrichting van een sociaal zekerheidsstelsel waar ook zzp’ers van kunnen profiteren.


Niet eenvoudiger

Bij het onderdeel ‘vereenvoudiging van het ontslagrecht’ vindt de LCR dat die er niet heel eenvoudiger op is geworden. De raad beveelt aan om meer helderheid te verschaffen én rechtszekerheid en –gelijkheid toch hoog in het vaandel te houden.


Budget

Een positief aspect is het transitiebudget. De uitwerking laat op veel punten te wensen over. Zo komt een werknemer pas na twee jaar in aanmerking voor een budget. De hoogte van het budget roept ook vragen op: het is nauwelijks mogelijk om daarvan bij- of omscholing te financieren. Een minimum transitiebudget is op zijn plaats voor werkzoekenden met een korter werkverleden.

Verkorting van de WW moet ervoor zorgen dat mensen sneller weer aan de slag gaan. Het is volgens de LCR maar zeer de vraag of dat in deze tijd zo werkt. Bij te weinig werkaanbod werkt het verkorten van de WW vooral als negatieve prikkel zonder dat mensen daadwerkelijk aan de slag komen.


Verdringen

Eerdere inzet van passende arbeid is volgens de LCR te theoretisch. Op zich moet iedereen die geen werk heeft zo snel mogelijk aan de slag. Neveneffect van mensen die onder hun niveau werken is dat zij mensen op dat niveau verdringen. Werkzoekenden die overgekwalificeerd zijn en andere arbeidsambities hebben, zullen door werkgevers niet snel als serieuze kandidaten worden beschouwd.


Download hier: brief van de LCR aan de Tweede Kamer over wetsvoorstel Wet werk en zekerheid.

Foto: Photos.com


(16 januari 2014)


 

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014 15:05:18

Vraag en antwoord