Wat werkt bij werkhervatting?Het is toe te juichen dat er aandacht is voor de methode Individuele Plaatsing en Steun om mensen met psychische beperkingen weer aan het werk te helpen, maar er is deskundigheid nodig voor toepassing van de methode. Verdere aandacht moet uitgaan naar onderlinge concurrentie op de arbeidsmarkt, kosten en baten bij verzuim en re-integratie plus de rol van de gemeente bij begeleiding van zieke werknemers. Dat stelt de Landelijke Cliëntenraad (LCR) in zijn brief over het onderzoeksrapport over effectieve interventies met het oog op werkhervatting voor zieke werknemers en arbeidsongeschikten. Het rapport wordt vandaag in de Tweede Kamer behandeld.


Marktwerking

De LCR heeft het rapport gelezen en vraagt de aandacht voor een aantal aanbevelingen. Daarnaast plaatst de LCR een aantal bevindingen en aanbevelingen in een breder verband. Zo is het nodig om goed te kijken naar marktwerking op de arbomarkt, omdat werkgevers (als klant) het kostenaspect als belangrijke speerpunt hebben. Dit kan resulteren in magere arbocontracten die effectieve dienstverlening in de weg staan. Andere punten zijn de lezen in de brief van de LCR.


Klik voor: Brief LCR aan Tweede Kamer voor algemeen overleg arbeidsongeschiktheid.

 

Foto: Thinkstockphoto


(18 juni 2014)
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 18 juni 2014 15:36:48

Vraag en antwoord