Wajong vraagt kritische blik voor toekomstig beleid


WajongerenBij de beleidsdoorlichting Wajong die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft gedaan, heeft de LCR kritisch gekeken naar de analyse en de voorstellen voor beleid die daaruit voortvloeien. De LCR constateert dat er nog altijd geen rekening wordt gehouden met het feit dat veel jonggehandicapten niet fulltime kunnen werken. Als wordt vastgesteld dat iemand slechts 20 uur kan werken, hebben prikkels om meer uren te werken, dus geen zin. Daarnaast blijft de loondispensatie in de Wajong wringen. Per saldo houdt iemand in de Wajong met loondispensatie minder geld over om te besteden dan een vergelijkbare situatie in de Participatiewet met loonkostensubsidie. De LCR heeft de Tweede Kamer verzocht om de kritische kanttekeningen en vragen van de LCR mee te nemen als zij hun schriftelijke vragen aan de staatssecretaris opstellen.


Klik voor de brief van de LCR over de beleidsdoorlichting Wajong

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018 14:25:49


Vraag en antwoord