Volkskrantartikel over bijstandsfraude onvolledig en geeft vertekend beeld


Met het artikel ‘Sociale dienst spoort meer fraudeurs op’ op de voorpagina van de Volkskrant van maandag 12 augustus 2013 zijn meer vragen opgeroepen dan beantwoord, zo meent de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Ook de LCR is om een reactie gevraagd: ‘Die is niet in twee zinnen te vangen. Maar dat is wel gebeurd en daardoor ontstaat er een scheef beeld’.


Suggestief

In het artikel wordt gesteld dat door intensieve controle minder mensen een bijstandsuitkering ontvangen én dat er meer fraudeurs worden gepakt. Uiteraard vindt de LCR het van belang dat fraude wordt tegengegaan: ‘De suggestie wordt gewekt dat er heel vaak voor grote bedragen doelbewust wordt gefraudeerd en dát is maar zeer de vraag. Een deel van de fraudezaken kan op het conto van de georganiseerde misdaad worden geschreven. Een deel is onbewust: dan gaat het om mensen die echt de regels niet goed kennen. En dan blijft er een deel ‘verwijtbare’ fraude over. Elke fraude is er een te veel. Maar je moet deze zaken wel in perspectief zien. In het artikel is niet vermeld wat het totale bedrag is dat aan bijstand wordt verstrekt. En dus ook niet het percentage dat gefraudeerd is. Dan ontstaat een heel ander beeld.’


Geen fraude

Wie de cijfers in de Volkskrant bekijkt, krijgt het vermoeden dat het ook steeds om grote bedragen gaat. Er wordt niet bij vermeld wat het grootste fraudebedrag was én het kleinste. Of een gemiddeld gedrag. ‘Zo ontstaat er een beeld dat alle mensen in de bijstand potentieel fraudeurs zijn. Dat illustreert ook de laatste zin van het artikel die verwijst naar re-integratie: wie niet meewerkt, kan een sanctie krijgen. Dat klopt, maar dat is geen fraude! Zo wordt het wel gebracht.’


Aanvragen streng beoordeeld

In het artikel wordt eveneens aangegeven dat bij aanvragen van een uitkering strenger wordt gecontroleerd. Ook dit hoeft niet te betekenen dat mensen proberen te frauderen. Niet iedereen kent de ingewikkelde voorwaarden van de Wet werk en Bijstand (Wwb) en blijkbaar kenden gemeente voorheen te ruimhartig toe. De associatie met fraude door mensen is dan eenzijdig en onterecht.


Klikken

Ook de ‘klik-bereidheid’ van burgers is een onderwerp dat vragen oproept in het artikel. In Amsterdam waren er vorig jaar 750 onderzoekswaardige meldingen. Maar wat is hieruit naar voren gekomen? In hoeveel situaties ging het écht om fraude? De LCR: ‘Dit riekt eerder naar een oproep aan de bevolking om mensen in de bijstand continu met wantrouwen te volgen. Door hen sociaal uit te sluiten, bereiken we echt niets.’


Belastingontduiking en zorgfraude

Het stuit de LCR tegen de borst dat over ‘fraude en bijstandsgerechtigden’ vaak de grote trom wordt geroerd. De LCR is benieuwd hoe de meldbereidheid is van burgers bij belastingontduiking. Er is namelijk geen enkele aanwijzing dat de fraude in de bijstand groter is dan die bij belastingen. De LCR besluit: 'Zitten we zorginstellingen voldoende op de huid als het om hun declaratiegedrag gaat?'


Klik hier om het artikel in de Volkskrant te lezen.

Foto: iStockphoto


(13 augustus 2013)


 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 13 augustus 2013 15:05:51

Vraag en antwoord