Visie op solidariteit verdient een grondige update


werk-zorgtaken-shutterstock_338701457In wat voor land willen wij werken? De Landelijke Cliëntenraad (LCR) beantwoordt de titel van de discussienota van de Commissie regulering van werk met een wedervraag ‘Wie is op welke wijze solidair met wie?’ Het is verbazingwekkend, zo vindt de LCR, dat geen enkel commissielid mensen vertegenwoordigde die – door omstandigheden – (tijdelijk) niet kunnen werken. Dat tekent ook de inhoud van de nota. ‘De verzorgingsstaat heeft zich ontwikkeld tot een stelsel van meer plichten dan rechten’, zegt LCR-voorzitter Amma Asante. ‘Het gelijke speelveld waarover de Commissie spreekt  moet ook oog hebben voor een gelijkwaardige deelname aan de samenleving.’


Dilemma's

De LCR schetst verschillende dilemma’s. Het aantal dak- en thuislozen neemt toe. De solidariteit neemt af met het stijgen van de welvaart en meer mensen worden geacht zelfredzaam te zijn. Van mensen die een beroep moeten doen op de sociale zekerheid worden vaardigheden gevraagd die zij niet altijd beheersen. Het beeld  dat  in de discussienota wordt geschetst  loopt niet in de pas met de werkelijkheid van elke dag met echtscheiding, overlijden partner, werkloosheid en pensionering.


Zorgtaken

Er is in de discussienota geen aandacht voor mantelzorg, onbetaalde arbeid, vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Juist de combinatie tussen werk en zorgtaken of vrijwilligerswerk is van belang vanwege een terugtrekkende overheid op het gebied van zorg.


Ervaringskennis

Volwaardige participatie kan de LCR alleen maar onderschrijven. Dat vraagt om een herwaardering van werk. De praktijk kenmerkt zich door verdringing en ongelijke kansen. Al deze elementen zouden wel in de discussienota terug moeten komen. Daarom is het noodzakelijk dat in een volgende versie van de discussienota partijen als de LCR en Ieder(in) worden betrokken zodat ook mensen met ervaringskennis mee kunnen praten.  


Klik voor: reactie van de LCR op de discussienota In wat voor land willen wij werken (september 2019)Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 24 september 2019 15:42:51


Vraag en antwoord