Verschillende rekenperiodes van instanties leiden tot fouten en sancties


betalen maar

Gemeenten, uitkeringsinstantie UWV, Belastingdienst, CAK, SVB en uitzendbureaus: ze hanteren allemaal hun eigen periodes als het gaat om uitbetaling van lonen, toeslagen of uitkeringen. Wie met meerdere instellingen te maken krijgt, kan hierdoor in de problemen komen: de data waarop verantwoord moet worden beschikken mensen niet over de juiste papieren. In Binnenlands Bestuur is een artikel gewijd aan deze problematiek. Ook Janny Hoeflak, vice-voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), heeft aan het artikel meegewerkt.

 

Of het nou gaat over de verrekening van een bijstandsuitkering met gewerkte uren, uitbetaling van het pgb of het innen van eigen bijdragen: de periodes sluiten niet op elkaar aan. Volgens betrokkenen is het het beste als er gewerkt gaat worden met maanden. Dat levert aanzienlijk minder fouten, minder frustraties en minder sancties op. Dat het kan bewijst de gemeente Den Bosch. Op de website wordt vermeld dat er achteraf wordt betaald om bedragen in een keer goed te kunnen verrekenen.

 

Klik voor: het artikel in Binnenlands Bestuur over verschillende verrekentermijnen

van Marieke Sjerps


 

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 01 juni 2015 11:00:14

Vraag en antwoord