Verrekening inkomsten: meedoen met onderzoek?


Calculator-shutterstock_710912206De LCR is inspirator geweest voor een groot onderzoek naar de verrekening van inkomsten voor mensen met een uitkering en werk. Het onderzoek wordt de komende maanden afgerond. Dan wordt duidelijk welke problemen mensen ervaren, hoe groot de groep is die hiermee te maken krijgt en vooral: wat is ertegen te doen? Dit is het eerste grootschalige onderzoek naar problemen die uitkeringsgerechtigden ervaren in de combinatie uitkering en werk.

Enquête

Onderdeel van dit onderzoek naar verrekening van inkomsten is een enquête die binnenkort online wordt gezet en die aanvankelijk tijdens het LCR-congres ook kon worden ingevuld! Met de vragenlijst wordt in kaart gebracht hoe vaak mensen problemen tegenkomen bij het verrekenen van inkomen. De antwoorden moeten ook duidelijk krijgen welke gevolgen deze knelpunten hebben voor de persoonlijke situatie, maar ook voor de keuzes in werk.

Deelnemen?

Mocht u deel willen nemen aan het onderzoek, stuur dan een mail naar:  met in het onderwerp 'verrekening inkomsten'.
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 12 maart 2020 17:56:29


Vraag en antwoord