‘Vergissing’ en ‘fraude’ gelijk behandeld: onredelijke boetes


fraudeDe weg die dit kabinet bewandelt om fraudeurs aan te pakken, treft ook keihard mensen die een vergissing maken. Het moet mogelijk zijn om onderscheid te kunnen maken. Nu worden vergissingen buitensporig hoog bestraft. Niet alleen de Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft dit geconstateerd. De Nationale Ombudsman heeft het rapport ‘Geen fraudeur toch boete’ aan gewijd. En de Centrale Raad van Beroep heeft een cliënt in het gelijkgesteld die aanvoerde dat er geen sprake was van opzet. De LCR roept Minister Asscher van Sociale Zaken op om verandering te brengen in deze ongewenste situatie.


Meerdere keren

De LCR voert een paar punten aan. Zo is de fraudewet in strijd met de Wet eenmalige gegevens uitvraag. Die wet regelt dat de overheid in principe maar een keer gegevens mag vragen van burgers. Nu gebeurt het regelmatig dat burgers meerdere keren informatie moeten verstrekken. Doen ze dat niet, omdat ze er – terecht – vanuit gaan dat ze dat al hebben gedaan, dan kan ze dat door de Fraudewet duur komen te staan.


Sanctieregime aanpassen

Dat is niet terecht, vindt de LCR. ‘Laat er geen twijfel over bestaan dat echte fraude, bewust informatie achterhouden of verkeerde informatie verstrekken om een hogere uitkering te ontvangen, stevig moet worden bestraft. We willen graag bekijken met de minister hoe de wet en het sanctieregime kan worden aangepast, zodat een vergissing niet wordt bestraft als zware fraude.’

 

Klik voor: rapport Ombudsman 'Geen fraudeur toch boete'

Klik voor: brief LCR aan minister Asscher over Fraudewet

Klik voor: Uitspraak Centrale Raad van Beroep

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 12 december 2014 12:19:46

Vraag en antwoord