Verdwijnen loondispensatie zet deur open voor uniformere heldere regelgeving


begeleid werkenHet plan voor loondispensatie in de Participatiewet is van tafel. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is blij verrast dat het kabinet het plan heeft ingetrokken. De LCR wil nu snel met andere belanghebbenden constructief met het kabinet in gesprek om te zoeken naar praktische oplossingen voor een verbetering op baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking. De uitgangspunten van dit nieuwe arrangement heeft de LCR samen met vakbonden (FNV, CNV, VCP), Cedris, Wij Staan op! en Ieder(in) geformuleerd in: Meer mensen met een beperking aan het werk: een oplossing die werkt voor iedereen.


Betere uitvoering en afstemming

De LCR pleit voor een reëel perspectief op arbeid voor mensen met een beperking. In een brief aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg Participatiewet constateert de LCR dat er op verschillende vlakken meer inzet nodig is: betere uitvoering, betere afstemming tussen regelingen en bijvoorbeeld verruiming van criteria voor beschut werken.


Besparingen

De arbeidsproductiviteit van enkele groepen arbeidsgehandicapten kan mogelijk nooit winstgevend zijn, zo stelt de LCR, maar dat daarmee worden wel grote besparingen gerealiseerd op de zorg, welzijn en schuldenaanpak voor deze groepen.


Werkgevers

Niet alleen organisaties die cliënten vertegenwoordigen roepen het kabinet op tot uniforme en transparante regelgeving en harmonisatie: werkgevers roepen dit al lang in alle toonaarden. De LCR heeft ook werkgevers verzocht zich samen sterk te maken voor een zoektocht naar betere alternatieven.


Klik voor: de brief van de LCR aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg Participatiewet op 12 september 2018


 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 12 september 2018 09:09:01

Vraag en antwoord