Verander de Participatiewet: financiële zelfstandigheid mensen met beperking


Tweedekamer_559798639De petitie ‘Verander de Participatiewet!’ van Noortje van Lith en DeGoedeZaak is maar liefst bijna 23.000 getekend. Samen met Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) bieden Noortje van Lith en DeGoedeZaak deze petitie aan voor het begin van het Algemeen Overleg Participatiewet en Breed Offensief op donderdag 12 september 2019 om 13.30 uur aan de Tweede Kamer. Hun boodschap: voer een inclusietoeslag voor mensen met een beperking in die hen financiële zelfstandigheid biedt.


Verrekening

Wie vanwege een beperking alleen parttime kan werken, krijgt nu het loon aangevuld uit de Participatiewet. Maandelijks zien zij maar iets meer dan het sociaal minimum op hun bankrekening. Daarbij komt: ze vallen onder de kostendelersnorm en kunnen geen volwaardig pensioen opbouwen. Plus: alle extra’s die een baas biedt, worden direct verrekend met de uitkering. 

Noortje van Lith startte met burgerbeweging DeGoedeZaak een petitie genaamd ‘Verander de Participatiewet’! Zij ervaart zelf de belemmeringen van de Participatiewet. De LCR en 6 andere organisaties pleiten al langer voor verandering van de Participatiewet en het invoeren van een inclusietoeslag. 


Krom

‘Mensen met een arbeidsbeperking hebben mogelijkheden tot werk, maar hebben allemaal een eigen vraag naar ondersteuning of begeleiding. Daar is de huidige Participatiewet niet op ingericht’, stelt Amma Asante. ‘Wie een arbeidsbeperking heeft en een volledige werkweek kan werken, maar een arbeidsprestatie levert van bijvoorbeeld 50 procent, krijgt loonkostensubsidie, bouwt pensioen op en verdient minimaal het wettelijk minimum loon. Wie maar 50 procent van de werkweek aanwezig kan zijn, maar daarbinnen wel 100 procent presteert, kan geen loonkostensubsidie krijgen. Die werknemer moet terug naar de gemeente zodat het loon aangevuld kan worden met een uitkering en komt maar iets boven het sociaal minimum uit. Dat is krom.’ 


Oplossing

Noortje van Lith en Amma Asante wijzen erop dat op die manier mensen met een (arbeids)beperking nóóit volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Er is wel een oplossing: bied mensen met een beperking een inclusietoeslag. Deze moet dienen als een compensatie voor de uren die door de beperking niet kunnen worden gewerkt. Het tweetal zegt: ‘Het mooie is dat mensen dan gewoon echt het minimumloon kunnen verdienen. En dus niet langer afhankelijk zijn van een uitkering en alle regels die daarbij horen. De ambitie van de wet is dat werk moet lonen. Voor mensen met een urenbeperking pakt dit niet zo uit. De prikkels in deze wet sluiten namelijk totaal niet aan bij de mogelijkheden van mensen met een beperking. Dan gaat het bijvoorbeeld om verrekening van inkomsten bij gezamenlijk voeren van een huishouden, maar ook om financiële afhankelijkheid. Daar komt bij dat elke gemeente weer andere regels hanteert én mensen door medische urenbeperking maar beperkt pensioen opbouwen.’


Afschaffing loondispensatie

Wij Staan Op!, Noortje van Lith, de LCR en vele andere organisaties zijn al eerder de strijd aangegaan voor een betere positie van mensen met een beperking in de Participatiewet. Destijds ging het om te voorkomen dat loondispensatie* in de Participatiewet werd ingevoerd. Nu is het zaak dat álle mensen met een arbeidsbeperking een eerlijke beloning kunnen krijgen. 


Lees ook het bericht 'Onderscheid in Participatiewet urenbeperking of minder loonwaarde niet logisch'.
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 11 september 2019 14:05:47


Vraag en antwoord