Veel te weinig aandacht voor dienstverlening aan werkzoekenden


Werk-braille-computer-voorziening-shutterstock_545854222Het versterken van dienstverlening aan werkgevers en het structureel matchen in de arbeidsmarktregio is prima. Alleen, zo zegt de Landelijke Cliëntenraad, is dat niet voldoende. Ook werkzoekenden hebben behoefte aan ondersteuning en gerichte dienstverlening. Te denken valt aan een servicepunt werkzoekenden. Daarnaast moet het systeem van digitaal matchen op de schop omdat het nu niet voldoet. Een laatste, belangrijke punt betreft de zichtbaarheid en uniformiteit van alle instrumenten en voorzieningen die beschikbaar zijn. Aandacht moet vooral ook uitgaan naar de kwaliteit van instrumenten en dienstverlening. De LCR stelt dit alles in de Internetconsultatie rondom wijziging van het Besluit SUWI als het gaat om betere vindbaarheid van werkzoekenden.


Mismatching

De drie belangrijkste punten van de LCR betreffen de ondersteuning van werkzoekenden. Voor werkgevers wordt nu veel geregeld. Voor werknemers niet. Bij het matchen tussen werkzoekenden en werkgevers gaat nog veel mis. Zo zijn de profielen van werkzoekenden via UWV en gemeenten onvolledig of ontbreken. Voor werkgevers is vaak niet te zien welke ambitie werkzoekenden hebben. Digitale matching is om die reden een utopie en onwenselijk.


Slechte toegang voorzieningen

Een laatste punt betreft het arsenaal aan instrumenten en voorzieningen. Vanuit werkzoekenden hoort de LCR dat de toegang tot voorzieningen slecht is. Daardoor verdwijnen kansen op banen. Als het gaat om harmonisatie van voorzieningen moet ook aandacht zijn voor de kwaliteit!


Klik voor: Internetconsultatie LCR ontwerp wijziging van het besluit SUWI ivm werkgeversdienstverlening tbv arbeidstoeleiding en matchen van werkzoekenden en werkgevers (LCR 19-0060 – 18 oktober 2019)Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2019 09:56:02


Vraag en antwoord