Veel kritiek op verschillende elementen in wet SUWI


SHS-werkzoeken-23394844De scheiding van uitvoering en beleid is niet goed geregeld. De klantgerichtheid die aanvankelijk centraal stond, vertoont steeds meer tekortkomingen. Digitale dienstverlening heeft zijn intrede gedaan en de nadruk op eigen verantwoordelijkheid is doorgeschoten. Cliëntenparticipatie komt bij werkbedrijven nauwelijks van de grond. En tenslotte is het zaak dat gemeenten en UWV veel meer gaan samenwerken zodat het SUWI-stelsel en de Participatiewet beter op elkaar aansluiten. Dit schrijft de LCR aan de Tweede Kamer over de behandeling van de wet SUWI.


Klantgerichtheid

Bij de evaluatie van de wet SUWI zijn veel kanttekeningen te maken. De klantgerichtheid moet worden verbeterd. Het is essentieel dat er onderzoek komt naar cliëntenparticipatie en dat cliëntenraden vooral bestaan uit cliënten en niet uit willekeurige burgers. Een doelstelling ‘werk boven uitkering’ komt vanwege een tekort aan budgetten te weinig van de grond. Het is noodzakelijk dat het re-integratiebudget voor werklozen weer wordt ingevoerd.


Eenmalige gegevens uitvraag

Andere opmerkingen die de LCR maakt betreffen de prestatie indicatoren en de Wet eenmalige gegevens uitvraag. Dit laatste punt is een heet hangijzer. De inlichtingenplicht op grond van de Fraudewet staat haaks op de Wet eenmalige gegevens uitvraag. Burgers moeten gegevens verstrekken die allang bekend zijn. Doen ze dat niet, dan wordt een boete opgelegd. Volgens de LCR is dit volstrekt onlogisch en daar moet verandering in komen.

 

Klik voor: brief van de LCR aan de Tweede Kamer over de wet SUWI op 16 maart 2016.

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 16 maart 2016 14:16:25

Vraag en antwoord