VN-verdrag: ‘Nederland’ moet aan het werkNederland gaat het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap ratificeren. Dat is het goede nieuws. Niet alle Nederlandse wetgeving voldoet aan de eisen in het verdrag. De Wet Gelijke Behandeling én de Kieswet moeten worden aangepast. Hiervoor liggen voorstellen bij de Tweede Kamer. De LCR vindt dat er meer wetgeving is die aandacht verdient in verband met de ratificering van het VN-verdrag. Enkele elementen in bijvoorbeeld de Ziektewet en Invoering Participatiewet zijn strijdig met het VN-verdag. De LCR roept de Tweede Kamer op om bij de behandeling de ratificering van het VN-verdrag deze punten mee te nemen.


Niet met cliënten

Volgens de LCR ontbreken twee essentiële punten bij de beoordeling van de invoeringswet Participatiewet. De analyse over het al dan niet voldoen van deze wet is niet samen met cliënten uitgevoerd. Dat is wel een belangrijk punt in het verdrag. De analyse mist bovendien een aantal aspecten, zoals het verdwijnen van het recht op werkvoorzieningen voor mensen die vanuit de Participatiewet aan het werk gaan.


Analyse

De LCR wil dat het Kabinet samen met cliënten en het College voor Rechten van de Mens een beoordelingskader ontwikkelt, waarmee in de toekomst nieuwe of huidige wetgeving goed aan het VN-verdrag kan worden getoetst. Daarnaast moet er een plan van aanpak komen. In dit plan moet een analyse worden gemaakt als het gaat over gelijkheid van mensen met een handicap: hoe staat Nederland ervoor, waar zijn nog tekortkomingen zijn, plus hoe en op welke termijn deze tekortkomingen worden aangepakt en weggenomen. 


Eigen regie

Verder vindt de LCR dat  de regering in het plan van aanpak onder andere duidelijk moet maken hoe zij invulling gaat geven aan eigen regie van de cliënt: wat het VN-verdrag voorschrijft.

Uitgangspunt van het huidige beleid is ‘eigen kracht’ en ‘voor jezelf zorgen’. Waarbij veel gemeenten kiezen om de meest kansrijke werkzoekenden het eerst te ondersteunen naar werk. Gevolg is dat een aantal mensen wordt uitgesloten van werk en dat moet het VN-verdrag juist tegengaan.


Rolverdeling

De afgelopen jaren heeft de LCR regelmatig aan de bel getrokken over de rolverdeling tussen de Nederlandse Staat en gemeenten als mede-bewindvoerders. Ook nu wordt hier weer op gewezen.

 

Klik voor: brief van de LCR aan de Tweede Kamer over de ratificatie van het VN-verdrag
Klik voor: factsheet VN-verdrag van de LCR
Als bijlage bij de brief (ook in de brief zelf aan te klikken, zijn nog twee documenten opgenomen):
- Rapport 'Ratificatie en dan' van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (klik)
- Blog: Regie boven kracht (klik)

Op de foto: Staatssecretaris Klijnsma ontvangt van Janny Hoeflak het factsheet Uitleg over VN-verdrag: de cliëntenraad aan zet.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2014 08:39:14

Vraag en antwoord