Uitzending over verrekening van inkomsten: werken en uitkering werkt niet


Dame met loep-verrekeningMensen met een uitkering uit de Wajong, WIA, WAO of de Participatiewet die gaan werken, krijgen te maken met verrekening van hun loon met de uitkering. Vooral als ze niet volledig kunnen werken. Dat gaat vaak niet goed, zo hoorde de Landelijke Cliëntenraad (LCR) vanuit de achterban en daarom heeft de LCR aangedrongen op een onderzoek. Op 25 februari in de middag wordt dit onderzoek van Optimalistic, Muzus en Stimulansz (bekostigd door het UWV Kenniscentrum) gepresenteerd. 


Uitzending

Het onderzoek vormt de basis voor de Uitzending van Pakhuis de Zwijger en de LCR 'Werken en een uitkering werkt niet'. De uitzending op donderdagavond 25 februari die online is te volgen (klik op de link) begint om 20.30 uur en duurt een uur. Meepraten kan! Het is voor het eerst dat onderzoeker Suzanne de Visser (Optimalistic), uitkeringsgerechtigden, Amma Asante (LCR), UWV, Divosa, gemeente en Stichting Studeren en Werken op Maat bespreken wat er moet gebeuren.


Zoeken naar oplossingen

De LCR heeft al eerder gesignaleerd dat de problemen groot zijn, mensen in onzekerheid leven en er financiële knelpunten zijn. De verrekening heeft ook gevolgen voor de toeslagen die mensen ontvangen. Hoe omvangrijk de problematiek is, moet uit het onderzoek blijken. Dat er iets moet gebeuren staat voor de LCR als een paal boven water. Daarover gaat de uitzending vooral: het zoeken naar oplossingen. 


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 24 februari 2021 11:22:41


Vraag en antwoord