Uitleg over VN-verdrag: cliëntenraden aan zetWie een beperking heeft, komt bij deelname aan de arbeidsmarkt vaak belemmeringen tegen. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap moet daar een einde aan maken. Cliëntenraden kunnen het VN-verdrag inzetten bij overleggen met gemeenten, omdat zij hun beleid hierop moeten baseren én eraan moeten toetsen. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft een factsheet over het VN-verdrag gemaakt: ‘Uitleg over VN-verdrag. De cliëntenraad aan zet'.


Gelijkwaardig

Nederland heeft al in 2007 het VN-verdrag ondertekend, maar moet het nog bekrachtigen (ratificeren). Dat moet dit jaar of begin volgend jaar gebeuren. Het VN-verdrag verplicht Nederland ervoor te zorgen dat mensen met een handicap gelijkwaardig aan mensen zónder handicap aan de samenleving kunnen deelnemen.


Maatstaf

In de factsheet komen de belangrijkste elementen terug. Zo zijn mensen zónder handicap niet de maatstaf. Mensenrechten zijn voor iedereen gelijk. Ook is het zo dat niet mensen met een handicap zich aan moeten passen aan de omgeving, maar dat de omgeving zich moet aanpassen. Als het kan met algemeen beleid en als het moet met specifiek beleid. Cliëntenraden én anderen die zich inzetten voor de rechten van mensen met een handicap (beperking) kunnen hun voordeel doen met dit factsheet.

 

Klik voor download van: Factsheet uitleg VN-verdrag, cliëntenraden aan zet.

Klik voor: meer informatie over project Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet


Vanaf eind september vinden op verschillende locaties in het land informatiebijeenkomsten plaats voor cliëntenraden. Klik voor: meer informatie en aanmelding informatiebijeenkomsten Participatiewet.Foto: ThinkStockphoto
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 27 oktober 2014 17:25:12

Vraag en antwoord