Trek gewoon één lijn als het gaat om de no-riskpolis


jong en oud samenwerkenDe no-riskpolis en de mobiliteitsbonus ook inzetten voor mensen in de Participatiewet, dát is een prima voorstel. De LCR heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het goed is als die harmonisatie verder gaat: ook mensen die meetellen voor het quotum zouden hier toegang toe moeten hebben. Zij komen momenteel pas in aanmerking voor de instrumenten als het quotum wordt geactiveerd. En dat is, zo zegt de LCR, alleen maar onduidelijk voor werkgevers die zo te maken hebben met verschillende regelingen voor jonggehandicapten. Dat bevordert niet de arbeidsdeelname van mensen met een beperking. De wetswijziging wordt op vandaag, 7 september, plenair behandeld.


Verschil wegnemen

Het voorstel voor de wetswijziging ligt er om het verschil tussen doelgroepen voor de baangarantie die onder UWV en die onder gemeenten vallen, weg te nemen. Het punt is dat niet alle ongelijkheden worden weggenomen. Alleen jongeren die niet het Wettelijk Minimumloon kunnen verdienen, kunnen onder de no-riskpolis vallen. En jonggehandicapten die meetellen voor het quotum kunnen alleen van de instrumenten gebruik maken als het quotum wordt geactiveerd.


Onduidelijk voor werkgevers

Die verschillen zijn niet uit te leggen aan werkgevers. Daardoor bestaat het risico dat werkgevers helemaal niet meer uitkijken naar potentiële werknemers met een handicap. Een algehele harmonisatie van de no-riskpolis kan dat risico weggenemen.

 

Klik voor: de brief van de LCR aan de Tweede Kamer over het plenair overleg op 7 september 2015Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 07 september 2015 09:39:39

Vraag en antwoord