Tipje van de sluier 5: Kennissessie 'Niet over ons, zonder ons'


samenwerkingHet gebeurt erg vaak: beleid wordt gemaakt zonder dat de mensen over wie het gaat er bij betrokken zijn. Er gaat dan ook veel fout, omdat het beleid gewoon niet goed is afgestemd. Het is veel effectiever om de experts over hun eigen leven, de mensen zelf dus, erbij te betrekken. Er hoeft minder gerepareerd te worden omdat het beleid veel beter aansluit op de praktijk. ‘Niets over ons, zonder ons’ zou overal moeten gelden. Daarom een speciale kennissessie op het LCR-congres. Meld u nu aan voor het LCR-congres op 2 april in Nieuwegein om niets te missen!


Versterken

Wat hebben mensen nodig om hun stem goed te laten horen? Hoe kunnen organisaties worden versterkt? Welke vragen liggen er? Wat zijn knelpunten? En wat zijn vooral goede voorbeelden? In het project ‘Droom en Daad’ werden deze zaken verkend en zijn ook ‘werkzame elementen’ voor belangenbehartiging en beleidsparticipatie verzameld.

Daarover verzorgen Jetske de Jong en Jenny de Jeu een kennissessie. Eerst is er een informatief gedeelte en daarna gaan twee groepen in twee verschillende zalen met elkaar in gesprek. De bijeenkomst wordt ingeleid met een praktijkvoorbeeld over de Kostendelersnorm van ervaringsdeskundige Bert Feikens van Werkplaats COMO.


Publicatie

Adviseurs Jetske de Jong en Jenny de Jeu schreven met en namens MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Stichting Werkplaats COMO (Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang) de publicatie ‘Droom en Daad’ met goede voorbeelden van belangenbehartiging en beleidsparticipatie en versterkingswensen van organisaties. Dit gebeurde in het kader van de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 09 maart 2020 08:34:24


Vraag en antwoord