Terugblik op 2020 en direct vooruitkijken naar komende jaren


Jaarverslag2020Het stelsel van sociale zekerheid is toe aan een grondige herziening. Solidariteit moet daarvan de basis zijn.

In 2020 heeft de LCR laten zien pal te staan voor iedereen die een uitkering van de overheid ontvangt. Die inzet loopt als een rode draad door het hele Jaarverslag 2020.


Goed beleid samen mét burgers

LCR-voorzitter Amma Asante: 'Voor wie werken uitvoerders van de overheid eigenlijk? Dat vragen wij ons al langer af. Het afgelopen jaar zijn er tal van voorbeelden geweest waaruit blijkt dat de overheid en burgers steeds verder van elkaar zijn gaan staan. Goed beleid kan alleen worden gemaakt in samenspraak mét burgers. Het perspectief voor burgers moet terug in het beleid.'


Samenleving is gebaat bij solidariteit

Amma Asante vraagt zich af wie er iets mee opschiet als iemand op de uitkering wordt gekort wanneer ouders af en toe wat boodschappen meegeven? Maar ook: 'Wie is ermee geholpen als elke cent die je bijverdient meteen wordt verrekend met je uitkering terwijl het soms om een paar tientjes per jaar gaat? Politici, beleidsmakers en uitvoerders moeten tussen de oren krijgen dat de hele samenleving gebaat is bij solidariteit en omzien naar elkaar. We komen er allemaal sterker uit als we meer inzetten op investeringen in het ontwikkelen van mensen en bestaanszekerheid. Dit heeft macro-economisch effect op heel veel vlakken zowel sociaal als economisch.'


Herstel het vertrouwen van de burger in de overheid

In het jaarverslag zijn tal van voorbeelden te vinden hoe de LCR zich inzet voor een nieuwe solidariteit. Houd de LCR in de gaten via berichten op de website en volg de pagina's op LinkedIn, Facebook en berichten via Twitter. Sluit je aan bij onze beweging (en de lid-organisaties) om burgers weer hun stem terug te geven en vertrouwen in de overheid te herstellen. Er gaat de komende jaren heel wat gebeuren!
Amma Asante: 'Ik dank iedereen hartelijk die een bijdrage heeft geleverd en nog altijd levert aan ons werk. Samen zijn we sterk.'


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 31 maart 2021 11:51:03


Vraag en antwoord