Stichting van de Arbeid consulteert LCR over nabestaandenwet


Graf-moeder-zoon-shutterstock_180517940Het advies van de LCR over de Algemene Nabestaandenwet (Anw) heeft veel aandacht gekregen. De Stichting van de Arbeid heeft de LCR uitgenodigd om een toelichting te geven op dit advies. De Landelijke Cliëntenraad wijst op praktische zaken die rondom overlijden van een partner of ouder spelen. Daarnaast pleit de LCR voor een volksverzekering om ook mensen die overstappen naar een andere baan, zelfstandigen of uitkeringsgerechtigden toegang te geven tot een basisvoorziening. De praktijkverhalen die de LCR meestuurde met zijn advies laten zien dat het leven niet zo geordend loopt dat iedereen via een voorziening van de werkgever financieel dekking krijgt. De LCR stelt dat de Anw ook deel uitmaakt van het bereiken van de nieuwe inclusieve arbeidsmarkt. 
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 24 juli 2019 11:03:39


Vraag en antwoord