Sociale zekerheid criminaliseert mensen


 

Stem niet in met de Wet maatregelen WWB. Maak middelen vrij om een gedegen onderzoek te laten doen naar de effecten  van de Fraudewet. Deze dringende oproep doet de Landelijke Cliëntenraad (LCR) aan de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken op 2 december. Daarnaast vraagt de LCR aandacht voor de invoering van het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking en het gebrek aan aandacht voor de cliëntenparticipatie in de decentralisatiewoede.

 

Fraudeurs

De LCR is zeer bezorgd over de voorstellen voor de Wet maatregelen WWB. De maatregelen vergroten de kans dat mensen in de schulden raken. Ook de Fraudewet brengt mensen ernstig in de problemen. Wie de ingewikkelde regelingen niet begrijpt, wordt behandeld als ernstige fraudeur.

Niet-kunners worden over één kam geschoren met niet-willers en frauders. De boetes lopen snel hoog op en mensen kijken aan tegen torenhoge schulden. Schuldhulpverlening is voor hen niet toegankelijk. De LCR kan maar één conclusie trekken: de sociale zekerheid criminaliseert mensen.

 

VN-verdrag

Rondom de invoering van de Participatiewet maakt de Staat onvoldoende duidelijk hoe zij haar rol ziet bij de decentralisatie van beleid. Op welke wijze wil de Staat zich verantwoorden aan de VN? Krijgen gemeenten wettelijk de opdracht te handelen naar het VN-verdrag?

 

Cliëntenparticipatie

Gemeenten krijgen op allerlei manieren ondersteuning om hun deskundigheid op de terreinen die door de decentralisaties op hen afkomen, op te vijzelen. Deze aandacht en inzet staat in schril contrast met de aandacht die er is voor cliëntenraden. Ook zij zullen alle zeilen bij moeten zetten, maar aan hen is niet of nauwelijks gedacht. Dat is onverteerbaar!

 

Klik: brief van de LCR naar de Tweede Kamer over begroting Sociale Zaken


(2 december 2013)

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 01 december 2013 18:15:42

Vraag en antwoord