Sociaal minimum moet verhoogd worden!


Geldproblemen

Veel Nederlandse kinderen (bijna 200.000) groeien op in een gezin met een bijstandsuitkering. Daardoor dreigen zij in een sociaal isolement te raken. De LCR vindt het hoog tijd om te kijken naar het sociaal minimum. Als mensen niet meer rond kunnen komen en wegzakken in armoede, dan is het sociaal minimum niet voldoende. Dit is een van punten die de LCR aankaart in een brief aan de Tweede Kamer over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Kostendelersnorm

Naast het verhogen van het sociaal minimum dringt de LCR opnieuw aan op afschaffing van de Kostendelersnorm. De maatregel kost meer geld dan deze oplevert. Bovendien komen veel mensen erdoor in de problemen.

Verder wijst de LCR nog eens op de noodzaak om de bureaucratie rondom de banenafspraak te beperken (klik).


Inhouden op inkomen

Ook herinnert de LCR de kamerleden aan een brief aan minister Asscher over de Wet Aanpak Schijnconstructies om voor een beperkte groep mensen de mogelijkheid open te houden dat werkgevers huurkosten en zorgverzekeringpremie op hun inkomen inhouden (klik).

De begroting wordt op 30 november in de Tweede Kamer besproken.


Klik voor:

Brief aan de Tweede Kamer over de begroting 2016 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief aan staatssecretaris Klijnsma over beperken bureaucratie bij banenafspraak

Brief aan minister Asscher over de Wet Aanpak Schijnconstructies: ophouden mogelijkheid om kosten in te houden op inkomen voor beperkte groepTwitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 30 november 2015 09:26:02

Vraag en antwoord