Schulden nemen toe: overheid onderneem actie!


121206-schuldhulpDe eisen voor de toegang tot schuldhulpverlening zijn te streng. Er is te veel aandacht voor handhaving en te weinig voor bestaanszekerheid. En de schulden nemen alleen maar toe. Aanpassing van huidige wet- en regelgeving is noodzakelijk. Dat stelt de LCR in een brief aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg over armoede en schuldenbeleid met staatssecretaris Klijnsma.


Zorgen

De LCR maakt zich grote zorgen over de groei van de schuldenproblemen. Niet alleen krijgen meer mensen met schulden te maken, de schulden worden ook hoger. Aan de andere kant staan om diverse redenen de mogelijkheden om schulden op te lossen onder druk. Het is hard nodig dat er maatregelen worden getroffen. Daar moet meer vaart achter zitten, zo vindt de LCR.

Zo is bij de Fraudewet al de stap gemaakt dat er een onderscheid moet komen in boetes voor mensen die zich vergissen en mensen die fraude plegen. Alleen is in het kader van de schuldhulpverlening dit onderscheid nog niet doorgedrongen. Wie een sanctie krijgt opgelegd ongeacht of het een vergissing was wordt uitgesloten van schuldhulpverlening of schuldsanering.


CJIB

Gespreide betaling van boetes van het CJIB is ook een onderwerp dat steeds weer terugkomt. Inmiddels ligt er een voorstel om dit mogelijk te maken, maar kan het alleen maar vanaf boetes hoger dan 225 euro. Dit vindt de LCR te hoog als gekeken wordt naar mensen met een laag inkomen  Een 50-euro grens zou logischer zijn.

Het toeslagensysteem dat eveneens veel mensen met wisselende inkomsten in de problemen brengt omdat er teruggevorderd wordt als er net iets meer is verdiend in een jaar, zou ook op een andere manier ingericht moeten worden.


Uitsluiting

Tenslotte vindt de LCR dat het ministerie van SZW gemeenten duidelijk moeten maken in hoeverre zij beleidsvrijheid hebben om allerlei uitsluitingsgronden te hanteren. De toegang tot de schuldhulpverlening is door allerlei eisen van gemeenten soms behoorlijk dichtgetimmerd. Dit leidt tot uitsluiting van grotere groepen mensen met alle gevolgen van dien.

 

De LCR brengt deze maand het Schuldmagazine uit. Hierin is veel aandacht voor het ontstaan, de gevolgen en oplossing van schulden.

 

Klik voor: brief van de LCR over armoedebeleid en schuldenbeleid

 
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 14 juli 2015 15:29:29

Vraag en antwoord