Schaf mantelzorgboete af voor álle AOW'ers


Geld in stapeltjesIn een gezamenlijke oproep pleiten KBO-PCOB, NOOM, Mezzo, LCR, SMN en IOT ervoor dat ook mensen met een onvolledige AOW bij hun mantelzorgers kunnen wonen, zonder dat de kostendelersnorm geldt. Dit is namelijk in lijn met het kabinetsbeleid dat inzet op langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid.

Harde realiteit


Relatief minder kosten?
Waarom nog een keer deze dringende oproep? De kostendelersnorm in stand houden, staat haaks op twee van de drie pijlers van het huidige kabinetsbeleid dat minister Hugo de Jonge met het Pact voor de Ouderenzorg voorstaat: langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid. KBO-PCOB, NOOM, Mezzo, LCR, SMN en IOT roepen daarom op de kostendelersnorm voor álle AOW’ers af te schaffen. Zorgen voor elkaar moet ook voor deze groep kwetsbare senioren niet langer bestraft worden.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 11 november 2018 18:50:08


Vraag en antwoord