Samenwerkende organisaties: misverstanden Wajongdebat rechtgezet


Tweedekamer_559798639Vakbonden, organisaties van mensen met een arbeidsbeperking en de LCR hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin hebben zij onduidelijkheden uit het Wajongdebat van 30 oktober haarfijn gefileerd. Dit alles aan de hand van citaten van staatssecretaris Van Ark. De belangrijkste conclusie is dat wel degelijk heel veel jonggehandicapten erop achteruitgaan als zij van baan wisselen. De organisaties roepen de Tweede Kamer op om ervoor te zorgen dat er een regeling komt waardoor niemand er in inkomen op achteruit gaat.


Klik voor: de volledige brief van de samenwerkende organisaties voor het WajongdebatTwitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 04 november 2019 13:03:22


Vraag en antwoord