STAR bevestigt bevindingen LCR over nabestaandenpensioen: geen goed vangnet


begraafplaats-vrouw-rouwen-shutterstock_1143491999De dekking van het nabestaandenpensioen is voor midden en lage inkomens ontoereikend. Er moet meer aandacht komen voor transities. De LCR en de Stichting van de Arbeid (STAR) zijn het met elkaar eens dat de signalen die de LCR schetste in de Rauwe werkelijkheid verontrustend zijn. Om te komen tot een beter pensioenstelsel (vooral voor nabestaanden) stelt de STAR een standaardisering voor. Hierdoor moet het nabestaandenpensioen transparanter, begrijpelijker en levensloopbestendiger zijn. De brief van de LCR geldt als input voor het debat van 25 juni 2020 over de Algemene Nabestaandenwet (ANW).

Publiek pensioen moet terugkomen
Naast deze opmerkingen wijst de LCR er nogmaals op dat de verbeteringen die de STAR voorstelt het maximaal haalbare voor nu is. Beide organisaties zijn het er over eens dat het publieke nabestaandenpensioen terug moet komen. De LCR ziet dat er grote tegenstellingen zitten tussen de analyse van het ministerie van SZW, de analyses van LCR en STAR en de initiatiefnota van kamerleden Bruins en Omtzigt. 

Klik voor: 

De LCR-brief aan de Tweede Kamer voor het debat over de ANW op 25 juni 2020

Eerdere berichtgeving van de LCR over de ANW op 19 februari 2020
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 23 juni 2020 12:37:42


Vraag en antwoord