Robots doen het werk? Wat zijn de gevolgen?Door de toenemende inzet van robots in de samenleving bestaat het risico dat sommige arbeidskrachten straks niet meer nodig zijn. Die constatering van minister Asscher in een lezing over robotisering van onze arbeid deelt de Landelijke Cliëntenraad (LCR). De LCR heeft de minister laten weten op korte termijn mee te willen denken over uitdagingen op dit terrein.


Gevolgen en kansen

Een aantal vragen staan daarbij centraal.

- Wat zijn de gevolgen voor laaggeschoolden als eenvoudig werk weg zou vallen? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat zij toch aan de slag kunnen blijven?

- Welke kansen zijn er om robots en automatisering in te zetten om juist meer mensen met een beperking aan het werk te helpen?

- Wat zijn de gevolgen voor het sociale zekerheidsstelsel?


Om de tafel

Om te voorkomen dat pas over deze problematiek wordt nagedacht als robotisering voor een groep arbeidskrachten een probleem wordt, stelt de LCR aan de minister voor om tijdig met elkaar om tafel te gaan zitten. Op die manier kan gezamenlijk gekeken worden naar oplossingen.


Klik voor: brief van de LCR aan minister Asscher over robotisering arbeid


Foto: Thinkstock
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 08 november 2014 19:59:48

Vraag en antwoord