Regel betere en slimmere budgetten voor ondersteuning loopbaanEen loopbaanonderzoek mét bijbehorend budget biedt burgers meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Voeg daar voor iedere werknemer een minimumtransitiebudget aan toe dat per gewerkt jaar groeit. Zo houden mensen die werk hebben én werkloos zijn optimale mogelijkheden om aan het werk te komen of te blijven. Dat stelt de Landelijke Clëntenraad (LCR) in reactie op het verslag bij het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. De LCR noemt het bovendien een gemiste kans dat zzp’ers buiten beeld blijven.


Loopbaanonderzoek

De LCR vindt dat iedere burger tijdens zijn werkzaam leven in staat moet worden gesteld om geschoold te worden. Een vierjaarlijks loopbaanonderzoek is een wens die de LCR allang koestert. Dat zou betaald kunnen worden uit een employabilitybudget dat jaarlijks wordt opgebouwd.


Transitie

Naast dit budget zou er een transitiebudget moeten zijn dat slim wordt aangepakt, zodat werkgevers uitgedaagd blijven om werknemers te blijven scholen. Dit budget moet direct ingezet kunnen worden én moet ook opgebouwd kunnen worden, zodat bij ontslag meteen een bedrag beschikbaar is voor scholing maar ook om als inkomensaanvulling of financiële overbrugging te dienen. Het budget zou ook aangewend moeten kunnen worden voor het oplossen van een mobiliteitsprobleem: verhuizing of vervoer van en naar een nieuwe baan.

 

Klik hier voor: brief LCR over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid.

 

Foto: Photos.com


(14 februari 2014)

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 14 februari 2014 10:10:00

Vraag en antwoord