Recht op maatwerkvoorziening moet in Participatiewet komen


SHS-jobcoach_65375929-klNog te veel mensen worden niet bemiddeld naar werk. Ze hebben geen enkel recht op ondersteuning, maar moeten wel aan allerlei voorwaarden voldoen. De LCR pleit voor een recht op maatwerkvoorziening voor iedereen in de Participatiewet. Zo wordt begeleiding afgestemd op het vermogen dat mensen hebben om zelf aan de slag te komen. Het is een van de onderwerpen die de LCR inbrengt voor het Algemeen Overleg over de Participatiewet.

 

Cliëntenparticipatie

In een aantal gemeenten zijn na de komst van de Participatiewet nog altijd geen cliëntenraden actief of zijn ze vervangen door burgerraden. De LCR vindt dat het noodzakelijk is om cliënten het beleid vooraf te laten toetsen en achteraf te evalueren. En cliëntenraden moeten ondersteuning krijgen bij het organiseren van regionale cliëntenparticipatie.

 

Langdurig bijstand

De LCR maakt zich zorgen over  mensen die langdurig in de bijstand zitten. Zij zijn door gemeenten in de steek gelaten. Ook zij moeten geholpen worden bij het vinden en behouden van werk.  

 

Bureaucratie

Van alle kanten wordt geklaagd over de uitvoering van de banenafspraak.  Hoewel er sprake kan zijn van bureaucratie vindt de LCR allereerst dat gemeenten aan de slag moeten met de doelgroep. Ze zouden daarbij evidence based moeten werken en kijken hoe snel resultaat behaald kan worden. Op die manier is het nakomen van de banenafspraak minder intensief voor zowel de uitvoerder als de werkzoekende dan wordt gedacth.

 

Na één jaar

Al met al meent de LCR dat er nog veel te verbeteren valt na 1 jaar Participatiewet. Een van de pijnpunten ligt wat de LCR betreft bij ‘draaideurcontracten’ en bij de doelgroep die niet in aanmerking komt voor de Wajong 2015 omdat de duurzaamheid van hun volledige arbeidsongeschiktheid nog niet vast staat. De hele doelgroep moet in beeld komen én blijven. Daarom stelt de LCR voor deze groep tijdelijk toe te laten tot de Wajong 2015 en hun regelmatig te herbeoordelen.


Klik voor: brief van de LCR aan de Tweede Kamer over de Participatiewet

 

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 01 maart 2016 10:48:53

Vraag en antwoord