Re-integratiehulp vooral eerder inzetten bij grote afstand tot arbeidsmarkt


re-integratie begeleiding

UWV zet vooral dienstverlening in voor WGA-gerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Terwijl algemeen bekend is dat re-integratie effectiever is als de afstand tot de arbeidsmarkt groot is. De LCR heeft een aantal vragen over de dienstverlening aan mensen met een WGA-uitkering. Daarnaast pleit de LCR voor het openstellen van een no-riskpolis voor mensen die bij herbeoordeling (later dan na twee jaar ziekte) minder dan 35% arbeidsongeschikt worden. Dit schrijft de LCR in reactie op een brief van minister Asscher over UWV-onderwerpen voor het Algemeen Overleg van 25 november.


Uitgesloten

Minister Asscher geeft aan dat mensen met een arbeidsongeschiktheid van 80-100 procent zijn uitgesloten zijn van re-integratiedienstverlening. De LCR wil weten waarom deze groep helemaal niet wordt begeleid. De LCR wijst er verder op dat in toenemende mate blijkt dat behandeling en re-integratie het beste hand in hand kan gaan. Als voorbeeld geeft de LCR een van de weinige evidence-based methodieken voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen: Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Staatssecretaris Klijnsma wil deze methode landelijk uitrollen.


No-riskpolis

Een andere kwestie is de no-riskpolis. De minister schrijft dat mensen die na meer dan twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt worden, niet in aanmerking komen voor de no-riskpolis. De LCR vindt dit onbegrijpelijk. Daarmee ontstaat er een verschil tussen twee groepen van mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Er zijn verschillende instrumenten om aan het werk te komen voor mensen met een arbeidsbeperking  en dat vindt de LCR niet wenselijk. 

 

Klik voor: de brief van de LCR over het Algemeen Overleg UWV-onderwerpen

Klik voor: De bijlage waarover in de brief wordt gesproken

 


Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 27 november 2015 09:32:15

Vraag en antwoord