Ratificatie VN-verdrag: plan van aanpak moet SMART worden gemaakt


Logo VN

Wordt het VN-verdrag geratificeerd en hoe wordt het ingevoerd in Nederland? Daarover vergadert de Tweede Kamer morgen (9 december 2015). De Landelijke Cliëntenraad (LCR) geeft aan dat het noodzakelijk is om het plan van aanpak SMART te maken. Dat betekent dat er een Specifieke doelstelling moet zijn, dat de resultaten Meetbaar moeten zijn, Acceptabel voor de doelgroep, Realistisch en Tijdsgebonden. Daarbij dringt de LCR erop aan dat er harde garanties komen voor overleg MET en niet over mensen met een beperking.


VN-proof?

Voor de LCR is de invoering van het VN-verdrag een van de prioriteiten in het beleid. Het lijkt erop dat de regering zich te weinig opstelt als leidende partij als het gaat om de morele en juridische waarden van het VN-verdrag. Volgens de regering is Nederland al grotendeels ‘VN-proof’. De LCR meent dat wetgeving en de uitvoering ervan veel beter kan aansluiten bij het VN-verdrag. ‘Discriminatie van mensen met een handicap bestaat in onze samenleving en er staat nergens dat we die zo snel mogelijk moeten opheffen’, aldus de LCR.

 

Klik voor:

- Brief van de LCR als reminder aan de Tweede Kamer voor het debat van 9 december 2015

- Brief van de LCR van september 2015 met de noodzakelijke actiepunten voor het plan van aanpak

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 08 december 2015 11:42:37

Vraag en antwoord