Ratificatie VN-verdrag eist stevig Plan van Aanpak voor rijk en gemeenten


Jonggehandicapten aan het werkDe ratificatie van het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap is aangeboden aan de Tweede Kamer. Hiermee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de inclusieve samenleving. In het Ronde Tafelgesprek over het VN-verdrag op 9 februari geeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) de Tweede Kamer een aantal belangrijke adviezen op het terrein van werk en inkomen, zoals ‘geef gemeenten de opdracht om een eigen Plan van Aanpak te maken’.


Meedoen

Het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking is een belangrijke stap voorwaarts om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht de handicap, mee kan doen in de samenleving. Niet de persoon met de handicap moet zich aanpassen, maar de samenleving moet zich aanpassen om dat mogelijk te maken.


Verbetering noodzakelijk

Door het VN-verdrag te ratificeren moet de Nederlandse overheid ervoor zorgen dat de voorwaarden worden geschapen om gelijke kansen en participatie te bevorderen maar discriminatie tegen te gaan. De LCR geeft tijdens het Ronde Tafelgesprek aan dat er op veel terreinen verbetering noodzakelijk is. Vooral als het gaat om ondersteuning naar werk en toegang tot inkomensbescherming. Een stevig Plan van Aanpak voor de landelijke overheid én gemeenten is een absolute noodzaak om te komen tot een inclusieve samenleving. Ook aandacht voor de werk- en inkomensector buiten de gemeente, zoals bij UWV en SVB, is nodig omdat ruim 800.000 mensen een uitkering ontvangen van UWV.


BAAT

De LCR wijst op de mensenrechtendialoog van 26 januari 2015 waarbij de Tweede Kamercommissie BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie) de mensenrechten bespraken in het licht van decentralisaties. Het College Mensenrechten heeft BAAT ontwikkeld dat een goed hulpmiddel kan zijn voor gemeenten bij het beoordelen van (nieuw) beleid). BAAT staat voor: Beschikbaarheid, Aanvaardbaarheid, Aanpasbaarheid en Toegankelijkheid.


Mét cliënten

Tenslotte wijst de LCR erop dat mét cliënten over het Plan van Aanpak bij dit verdrag moet worden gesproken. De LCR wil gesprekken hierover met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voeren. Daarnaast wenst de ook betrokken te worden bij de evaluatie en monitoring van het proces.


Klik voor: Positionpaper LCR Ronde Tafelgesprek VN-verdrag 9 februari 2015Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 09 februari 2015 11:36:21


Vraag en antwoord