Prestatieladder socialer ondernemen van start


In welke mate dragen bedrijven bij aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie? Dat is sinds kort te meten. TNO heeft in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en SIRN (Stichting in-Return Nederland) hiervoor een meetinstrument ontwikkeld. Deze Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is nu beschikbaar en wordt de komende tijd nog verder doorontwikkeld. De Landelijke Cliëntenraad is via deelname aan de klankbordgroep nauw betrokken bij de ontwikkeling van de PSO. Apeldoorn is de eerste gemeente die de PSO gaat inzetten in het kader van social return bij een meervoudige onderhandse aanbesteding.

 

MVO People

De PSO is het eerste objectieve meetinstrument dat de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt. Aukje Smit, projectleider PSO bij TNO: ‘Met een PSO-erkenning kunnen de bedrijven die er echt werk van maken zich nu onderscheiden van de concurrent. Voor gemeenten en UWV is de PSO ook interessant in het kader van de werkgeversdienstverlening.’

 

Social return

De gemeente Apeldoorn is de eerste gemeente in Nederland die de Prestatieladder gaat gebruiken. Wethouder Johan Kruithof: ‘De gemeente Apeldoorn en maatschappelijk betrokken werkgevers maken zich sterk voor de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De Prestatieladder Socialer Ondernemen is een prima instrument om het sociaal ondernemerschap structureel te stimuleren. Bovendien is de Prestatieladder voor gemeenten een onafhankelijk kwaliteitslabel bij het sociaal aanbesteden.’

Ook het bedrijfsleven start met de prestatieladder. Clement Dekker manager Kwaliteit van Trigion: ‘Het PSO-certificaat is belangrijk voor ons imago, maar het helpt ons ook richting te geven aan ons social return beleid en de uitvoering ervan’.

 

MKB

Start Foundation, co-financier van de PSO, komt met een stimuleringsmaatregel voor het MKB in die gemeenten die de PSO geadopteerd hebben. Daarmee hoopt Start Foundation dat ook het MKB kan profiteren van social return. De sociaal investeerder ziet daar nog volop groeikansen waardoor er meer arbeidsplaatsen komen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen zich via www.pso-nederland.nl inschrijven voor certificering. De eerste twintig bedrijven worden getoetst door TNO. Daarna nemen certificerende instellingen dit over. SIRN gaat de PSO beheren.

 

Initiatiefnemers en meewerkende bedrijven

De initiatiefnemers TNO en SIRN hebben PSO ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende sectoren: Heijmans, Trigion, Ecostyle, Van Gansewinkel, Deen Supermarkten, Gelre Ziekenhuizen en Asito, én met zeven SW-bedrijven: WNK bedrijven, Caparis, Delta, Soweco, Pantar, Lander en de Diamantgroep.


Klankbordgroep

In de klankbordgroep voor de ontwikkeling van de PSO zijn vertegenwoordigd de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Werkgeversvereniging AWVN, UWV, SIRN, MVO-Nederland, Start Foundation, Landelijke Cliëntenraad, TNO en SW-bedrijf WNK.


(18 juni 2012)
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 19 juni 2012 09:43:37

Vraag en antwoord