Positie cliëntenraden bij gemeenten is zorgelijk


Clientenparticipatie wpleinen 2

Cliëntenparticipatie bij werkbedrijven staat in de kinderschoenen. Ruim een derde van de cliëntenraden is niet gevraagd advies uit te brengen over de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet. Het grootste deel van de cliëntenraden heeft minder dan 50% cliënten in de raad. En: bij gemeenten krijgen mensen met een loonwaarde lager dan 50% bijna geen kans. LCR, Ieder(in) en LPGGz zijn bezorgd over deze ontwikkelingen en hebben staatssecretaris Klijnsma hiervan op de hoogte gesteld.

 

Wettelijk

Het onderzoek onder cliëntenraden is bijna een jaar geleden gehouden. Doel was om een beeld te krijgen van de inspraak van cliëntenraden bij de invoering van de Participatiewet. Die inbreng is van belang omdat de cliëntenraden de stem van cliënten laten horen. De adviesfunctie van cliëntenraden is zelfs wettelijk vastgelegd.

 

Politiek

De drie organisaties blijven de ontwikkelingen rondom cliëntenparticipatie volgen. Elk jaar krijgen cliëntenraden vragenlijsten voorgelegd. De vragen zijn bedoeld voor zowel gemeentelijke raden als voor UWV-cliëntenraden en cliëntengroepen. Dit laatste met het oog op de vorming van regionale cliëntenparticipatie. De signalen uit het onderzoek worden doorgegeven aan de landelijke politiek.

De resultaten zijn te bekijken op http://monitor.clientperspectief.nl.


Klik voor: rapportage onderzoek cliëntenraden bij invoering Participatiewet
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 02 maart 2016 17:30:57

Vraag en antwoord