Peter van Leeuwen nieuwe beleidsadviseur LCR


PetervanleeuwenPeter van Leeuwen is vanaf 1 juli 2018 de nieuwe beleidsadviseur van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Hij is de opvolger van Branko Hagen. Peter van Leeuwen zegt zelf over zijn nieuwe functie: ‘De LCR is er om duidelijke signalen over knelpunten af te kunnen geven aan de minister, raden van bestuur en wethouders. Zo kunnen zij het beleid verbeteren. Ik denk daar een goede bijdrage aan te kunnen leveren door kennis te bundelen en delen, maar ook het geven van praktische adviezen. Een mooie taak én uitdaging.’

 

Zelfredzaamheid

De LCR spreekt namens 5,4 miljoen klanten van de SVB, 1,4 miljoen cliënten van UWV en 434 duizend cliënten bij gemeenten. Het credo van de overheid is dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Dit beroep op de zelfredzaamheid leidt tot een steeds grotere tweedeling in de samenleving. Armoede neemt toe en kansen op een vaste baan zijn ongelijk verdeeld. Het gevolg: financiële onzekerheid voor veel groepen.

 

Minder vanzelfsprekend

Van Leeuwen: ‘Een uitkering is steeds minder een vanzelfsprekendheid en om mij heen zie ik steeds meer Niet-Uitkeringsgerechtigden. Oud-collega’s en jongeren die via wisselende inkomsten en flexibele contracten eigen buffervermogen aanwenden om inkomensrisico’s op te vangen. Dat geldt voor jongeren die slechts zeer beperkt een beroep op de WW kunnen doen. Maar het gaat ook op voor ouderen die net iets langer werkloos zijn dan dat zij WW-uitkering ontvangen. Ook is het ondanks alle ICT nog steeds lastig om de juiste potjes te vinden.’

 

Achtergrond

Peter van Leeuwen maakte jarenlang deel uit van de afdeling Onderzoek & Analyse van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Hij is als beleidsadviseur betrokken geweest bij veel onderzoeken en adviezen van de RWI op het terrein van re-integratie, arbeidsmobiliteit, Wajong en WSW. Daarnaast heeft hij diverse onderzoeken gedaan naar de kenmerken (zoals inkomen, huishouden en werksector) van zelfstandigen. Daarna heeft hij bij Achmea sectoranalyses gemaakt. Hij is ook privé bekend met de werking voor diverse regelingen, omdat hij mantelzorger is voor zijn hoogbejaarde ouders. Daarnaast heeft hij een zoon op het speciaal onderwijs.


Vanaf 1 juli staat op de website van de LCR hoe Peter van Leeuwen te bereiken is.
 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 juni 2018 16:34:36

Vraag en antwoord