Participatiewet moet positie cliënt versterken


shs_werkplaats_KL320489783

Gemeenten moeten verplicht beschut werken gaan organiseren, zo stelt staatssecretaris Klijnsma. Dát is een verbetering, vindt de LCR. Het zou mooi zijn als andere punten in de Participatiewet ook beter worden geregeld. Dan gaat het om de positie van de cliënt die wel veel plichten heeft maar weinig rechten. Maar het gaat ook om de naadloze aansluiting van de Participatiewet op Wajong 2015 en het optreden tegen verdringing op de arbeidsmarkt. Extra aandacht vraagt de LCR voor cliëntenparticipatie die in veel gemeenten  dreigt te verdwijnen ten gunste van burgerparticipatie.


Rechten cliënten

Tijdens het Algemeen Overleg Participatiewet komen voorstellen van staatssecretaris Klijnsma aan bod om de Participatiewet aan te passen zodat de uitvoering beter verloopt en de doelstelling wordt behaald. De LCR hoopt van harte dat daarbij ook wordt gekeken naar de positie van de cliënt.

Nergens zijn de rechten van cliënten vastgelegd en de voorlichting over de rechten hierover is minimaal. Onafhankelijke cliëntondersteuning ook op het terrein van werk en inkomen vastgelegd in de Wmo, moet nu echt van de grond komen, zo meent de LCR.


Burgerparticipatie niet genoeg

De zorg van de LCR richt zich ook op cliëntenparticipatie. Veel gemeenten kiezen voor het instellen van adviesraden sociaal domein. Dat betekent dat niet cliënten maar burgers en professionals daarin zijn vertegenwoordigd. Hierdoor dreigt de inbreng van cliënten ondergesneeuwd te raken en dat kan nooit de bedoeling zijn. Het is bovendien in strijd met de letter en de geest van de Participatiewet. De LCR roept de staatsecretaris op de inspectie te verzoeken onderzoek te doen naar om de vormgeving van cliëntenparticipatie en vooral ook aandacht te besteden aan het aantal cliënten dat is vertegenwoordigd in deze raden.

 

Klik voor:

de brief van de LCR aan de Tweede Kamer over het AO Participatiewet

brief van de LCR advies ander beleid jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen (22 oktober 2015)

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 27 juni 2016 09:53:07

Vraag en antwoord