Organisaties vragen aandacht voor drie punten Wajong


Jongeren aan het werk SHS8986(1)De groep die afgewezen is voor de scholingsregeling Wajong 2015 moet alsnog worden achterhaald. Jongeren die geen Wajong 2015 hebben gekregen, maar er wél recht op hadden, moeten ook actief worden benaderd. En de jongeren die door de coronacrisis klappen krijgen, moeten in beeld blijven: houden zij recht op de garantieregeling in de gewijzigde Wajongwet? Zij werken mogelijk niet meer op 1 november 2020 door deze situatie. 


De Landelijke Cliëntenraad en de coalitiepartners (FNV, CNV, VCP, Ieder(In), WijStaanOp en de Coalitie van Inclusie) vragen aandacht voor deze punten nu de de gewijzigde Wet Wajong is gepubliceerd.


Klik voor: de brief van de LCR aan de staatssecretaris van SZW over de gewijzigde Wet WajongTwitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 14 juli 2020 02:05:36

Vraag en antwoord