Organisaties constateren: cliëntondersteuning voldoet niet aan eisen wet


SHS_clientondersteuning-258661634Cliëntondersteuning moet onafhankelijk, vrij toegankelijk, levensbreed en gratis zijn. Er moet worden uitgegaan van het belang van de cliënt. Zo staat het in de wet. Maar uit onderzoek van de LCR, Ieder(in), LPGGz en Koepel Wmo-raden blijkt dat cliëntondersteuning in de praktijk niet aan deze eisen voldoet. De samenwerkende organisaties vragen om een snelle verbetering.


75%: onvoldoende

De doelgroep is gevraagd naar de situatie van cliëntondersteuning in de eigen gemeente. Het blijkt dat slechts een kwart van de mensen de cliëntondersteuning in de eigen gemeente met een voldoende waardeert. Andere uitkomsten zijn:

30% vindt de cliëntondersteuning onvoldoende onafhankelijk;

34% vindt deze niet goed toegankelijk of bereibkaar;

22% vindt dat het schort aan deskundigheid bij de cliëntondersteuning;

36% vindt dat cliëntondersteuning niet goed rekening houdt met verschillende doelgroepen;

28% is van mening dat de cliëntondersteuning onvoldoende breed is.

 

Onvoldoende

Na ruim 1 jaar werken met de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet is de conclusie dat cliëntondersteuning in te veel gemeentes onvoldoende van de grond komt. Bovendien komt deze ondersteuning vaak onvoldoende tegemoet komt aan de verwachtingen van mensen.

Met name op het terrein van laagdrempelige, makkelijk toegankelijke informatie, het bereiken van alle doelgroepen en het omvatten van alle levensgebieden zijn verbeteringen noodzakelijk. Werk en inkomen is daarbij sterk onderbelicht. Dit is een belangrijke conclusie uit het onderzoek van de cliëntorganisaties.

 

Overleg met ervaringsdeskundigen

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog weinig contact is tussen ervaringsdeskundigen, cliënten- en adviesraden en de gemeente over de manier waarop de gemeente de cliëntondersteuning uitvoert. Uitgangspunt bij de uitvoering zijn niet de vragen die mensen hebben en wat zij als onafhankelijk, deskundig ervaren.

Een groot deel van de respondenten vindt de zelftest cliëntondersteuning voor gemeente een goed hulpmiddel om met de gemeente in gesprek te komen over de cliëntondersteuning.

 

Snelle verbetering

Ieder(in), LPGGz, Koepel Wmo-raden en LCR willen overleg met het ministerie van VWS, de verantwoordelijke wethouders, lokale cliëntorganisaties en VNG over een verbeteraanpak. Dit moet op korte termijn zorgen voor echt onafhankelijke en kwalitatief goede cliëntondersteuning die op alle punten voldoet aan de wet en aansluit op de bedoeling van de Wmo 2015.


Klik voor: Onderzoek naar cliëntondersteuning bij gemeenten van de LCR, Ieder(in), LPGGz en Koepel Wmo-raden

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 februari 2016 12:04:26

Vraag en antwoord