Opheffen Centrale Raad van Beroep leidt tot verloren gaan van kennis


rechtbankDe hoogste rechter in sociale zekerheidszaken is de Centrale Raad van Beroep. Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt het plan voor om dit instituut op te heffen en de taken onder te brengen bij de vier gerechtshoven. Een slecht plan, zo oordeelt de LCR. Expertise gaat verloren, het is niet mogelijk het huidige wetenschappelijke bureau in stand te houden en het risico bestaat dat zaken veel langer gaan duren. De LCR vraagt aan de leden van de Tweede Kamer om kritische vragen te stellen over de begroting.

 

Expertise

 Een van de argumenten om het hoger beroep op deze manier te organiseren is dat dit bij de belastingrechtspraak ook goed is gegaan. In de praktijk valt dit tegen. Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd om de juiste expertise op de juiste plek te krijgen. Dit is noodzakelijk om de kennis te bundelen. De LCR vreest dat bij eenzelfde ‘operatie’ op het gebied van sociale zekerheid de cliënt de dupe gaat worden omdat rechtsgelijkheid en doorlooptijd van rechtzaken onder vuur komen te liggen.

 

Klik voor: de brief van de LCR aan de Tweede Kamer over behoud Centrale Raad van Beroep.

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 15 oktober 2015 15:43:18

Vraag en antwoord