Noodpakket huursector moét er komen


hogere-huren-shutterstock_1091209523Van alle noodmaatregelen die er zijn getroffen vanwege de coronacrisis valt er één buiten de boot: het intrekken van de huurverhoging per 1 juli. Samen met de Woonbond, DeGoedeZaak, KBO-PCOB, Ieder(in), LSVB heeft de LCR de problematiek rondom sociale huurwoningen aangekaart. De organisaties roepen het Kabinet op om in de begroting voor 2021 een noodpakket tegen de wooncrisis op te nemen. Huurders moeten hiermee financieel worden ondersteund én de komende jaren moeten zo meer sociale huurwoningen worden gebouwd om de lange wachtlijsten terug te dringen.

Inmiddels heeft DeGoedeZaak een petitie opgesteld die mensen kunnen tekenen om te pleiten voor een gedegen aanpak van de wooncrisis met een noodpakket. Die is nog te tekenen! 


Klik voor:

de petitie van DeGoedeZaak

• de gezamenlijke brief van de samenwerkende organisaties aan minister Ollongren van Binnenlandse zaken
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 14 juli 2020 01:52:44

Vraag en antwoord