Noodkreet: goede basis is ook van belang voor verwarde personen


Aanjaagteam Verwarde personenDe zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag kan en moet beter. Er is een nóg grotere inzet van alle partijen nodig. Dat is de belangrijkste conclusie uit de slotreportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Edo Paardekooper Overman overhandigde namens de cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (Werkplaats COMO) een noodkreet aan Liesbeth Spies, tot op dat moment voorzitter van het Aanjaagteam: ‘Voor ieder mens is het van belang dat eerst de basis aanwezig is. Dat
is een dak boven je hoofd en een inkomen om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Als dat niet is geregeld, dan is er geen fundament om überhaupt iets op te bouwen.’

 

Vervolg schakelteam

Inmiddels is duidelijk dat er een vervolg komt op het aanjaagteam. Het kabinet stelt een nieuw schakelteam in dat onder leiding komt van Onno Hoes. Hoofddoel: alle gemeenten en regio’s moeten beschikken over een goed aansluitende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag, voortbordurend op de negen bouwstenen die het afgelopen jaar zijn bedacht. Aan het einde van de termijn van het schakelteam, 1 oktober 2018, moeten alle gemeenten en regio’s beschikken over een goed werkende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag.

 

Niet afgerond

Er was al afgesproken dat gemeenten uiterlijk deze zomer een plan van aanpak inleveren waarin wordt uitgelegd hoe zij om zullen gaan met mensen met verward gedrag. Bij de overhandiging van de noodkreet was al bekend dat geen enkele gemeente een dergelijk plan had afgerond. Er ligt een belangrijke taak voor cliëntenraden van de Wmo én de Participatiewet. Zij kunnen gemeenten bevragen over het plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Check: Hoe ver is uw gemeente. Zorg dat u nog inspraak kunt hebben in het plan en dring erop aan dat de uitvoering van het plan goed wordt gemonitord. Claim ook daarbij betrokkenheid. En doe het niet alleen: zoek de cliëntenraden bij onder meer de Maatschappelijke Opvang, bij de ggz en verslavingszorg in uw gemeente op. Daar zit ervaringsdeskundigheid. Heeft u hierbij hulp nodig? Het Landelijk Platform GGz heeft een checklist gemaakt met uitleg over wie u kunt betrekken in uw regio.(klik)

 

Meerdere terreinen

Cliëntenraden bedenk dat de problemen niet alleen op het terrein van zorg liggen. Dat maakt de noodbrief van de Werkplaats COMO aan het Aanjaagteam Verwarde Personen wel duidelijk. Het betreft ook de terreinen inkomen (inclusief schuldhulpverlening), huisvesting, wonen, zorgverzekeraars, politie. Het moet dus gaan om een integrale aanpak op een breed terrein.


Op de foto: Aanbieder van de noodkreet Edo Paardekooper Overman in gesprek met minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)


Klik voor:

Website van de VNG over personen met verward gedrag

Noodkreet Aanjaagteam Verwarde PersonenTwitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2016 13:30:02

Vraag en antwoord