Nog altijd belastingaftrek mogelijk


Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan komt u vrijwel zeker in aanmerking voor de aftrek van specifieke zorgkosten. In dit artikel leest u wat u kunt doen om dit belastingvoordeel naar u toe te halen.

Downloaden
De aangifte inkomstenbelasting kan u een flink belastingvoordeel opleveren! Stap 1 is: aangifte doen. Ga naar de website www.belastingdienst.nl en download het Aangifteprogramma 2010. Hebt u een fiscale partner, gebruik dan samen één Aangifteprogramma. In het Aangifteprogramma vindt u de specifieke zorgkosten onder de knop Aftrekposten. Vink ‘Specifieke zorgkosten’ aan en klik op Akkoord. U krijgt dan een lijstje te zien met de verschillende onderdelen van deze aftrekpost. Onder de vraagtekentjes vindt u telkens een toelichting.Doet u liever aangifte op papier, vraag dan bij de Belastingtelefoon (0800-0543) naar een P-biljet. Op het P-biljet komt u de specifieke zorgkosten tegen op aangifteblad 7, vraag 25. Gebruik de Toelichting (pagina 33-36) bij het invullen van de bedragen.

Algemene regels
Als algemene regel geldt: de kosten voor zorg, hulp, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen zijn alleen aftrekbaar als u ze zelf draagt. U moet de kosten in 2010 betaald hebben. Krijgt u de kosten vergoed, dan kunt u ze niet ook nog eens aftrekken. Verder zijn zorgpremies niet aftrekbaar. Ook de kosten die u zelf draagt vanwege het eigen risico in de basiszorgverzekering zijn niet aftrekbaar, net als eigen bijdragen voor zorg of hulp vanuit de AWBZ (zorgkantoor) of de Wmo (gemeente). Meer weten over specifieke kosten die te downloaden zijn? Klik hier.

Informatie
De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad) geeft elk jaar informatie uit over de belastingaangifte gericht op mensen met een handicap en/of chronische ziekte. Door de website www.meerkosten.nl en de brochure ‘Belastingvoordeel en Tegemoetkoming meerkosten voor mensen met een handicap of chronische ziekte’. Vanaf half februari kunt u alle informatie vinden op de website voor de aangifte van 2010. Dan kunnen mensen de brochure aanvragen. De informatie van de brochure komt overeen met de website.

(26 januari 2011)

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 26 maart 2013 11:36:54

Vraag en antwoord