Niet meer uren kúnnen werken, is heel anders dan niet meer wíllen werken


jonggehandicapt-werk-shutterstock_572706436Het wetsvoorstel ‘Verdere activering Participatie Jonggehandicapten en Harmonisatie Wajongregimes’ ligt in de Eerste Kamer. Het doel is om bestaande Wajong-wetgeving te verbeteren voor jonggehandicapten. Voor de LCR, FNV, VCP, CNV en Ieder(in) blijven er grote zorgen bestaan over groepen jonggehandicapten die er in inkomen op achteruit gaan. 

Daarom hebben de organisaties een alternatieve formule op tafel gelegd die dit voorkomt. Het kabinet houdt vast aan haar voorstel en het is nu aan de leden van de Eerste Kamer om zorgvuldige afweging te maken.  


Werken loont zo niet

Het grootste twistpunt tussen kabinet en maatschappelijke organisaties is de basis waarop er wordt gecompenseerd. Het kabinet stelt zich op het standpunt dat mensen in de bijstand (ook) geen compensatie voor deeltijdwerk krijgen.

De organisaties stellen: ‘Dat klinkt redelijk, maar als mensen niet meer kúnnen werken dan is het uitgangspunt dat meer werken moet lonen onredelijk. Het vergelijken van mensen met een beperking die niet anders dan in deeltijd kunnen werken met mensen die vrijwillig in deeltijd werken, is appels met peren vergelijken.’


Eenvoudiger

De organisaties hebben aangedrongen op aanpassing van het wetsvoorstel waarbij hun rekeningformule wordt meegenomen. Het maakt de wetgeving echt eenvoudiger – en dat was ook het doel – en de kosten zijn overzienbaar. Als de wetgever dit niet realiseerbaar vindt, zou de behandeling van het wetsvoorstel op zijn minst moeten worden uitgesteld.


Klik voor: De gezamenlijke brief van LCR, FNV, VCP, CNV en Ieder(in) aan de Eerste KamerTwitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 30 april 2020 10:04:59


Vraag en antwoord