Netwerkbijeenkomst op 1 maart voor cliëntenraden en raden sociaal domein


image001De Koepel Adviesraden Sociaal Domein organiseert een netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen/ondersteuners van de adviesraad sociaal domein en/of cliëntenraad (werk & inkomen), Wmo-raad, participatieraad, seniorenraad. Deze bijeenkomst vindt plaats op 1 maart 2019. Naast deze bijeenkomst worden er in 2019 nog meer activiteiten georganiseerd.

 

Op 1 maart wil d eorganisatie vooral ontmoeten, ervaringen delen, actuele ontwikkelingen en dilemma’s bespreken en vooral leren van elkaar.

 

Programma

Ochtend (09.45 - 12.15 uur)

  Kennismaking met elkaar

  Positionering ambtelijk secretaris (rolopvatting en rolinvulling)

  Uitdiepen dilemma’s (we inventariseren vooraf welke dilemma’s u ervaart in uw werk)

Lunchpauze (12.15 - 13.15 uur)

Middag (13.15 - 16.15 uur)

  Bespreken van actuele ontwikkelingen. Bv. vernieuwen koers van de adviesraad, contact en afstemmen met inwoners

  Afronden en bespreken of er behoefte is om jaarlijks een netwerkbijeenkomst te beleggen en wie eventueel wil meedenken in de voorbereiding

 

Voor leden
De bijeenkomst is bedoeld voor ambtelijk secretarissen/ondersteuners van gemeenten die lid zijn van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Dit zijn er momenteel ruim 250. Is uw gemeente nog geen lid, maar heeft u interesse in ons lidmaatschap? U vindt meer informatie op de website.

 

Aanmelden en kosten

Wilt u zich alvast aanmelden voor deze bijeenkomst? Dat kan via dit aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 1 februari 2019. De kosten zijn €150,- per deelnemer, inclusief een lunch (ex. btw). De bijeenkomst gaat door bij minimaal 20 deelnemers.

Wilt u zich (nog) niet aanmelden, maar wel uw contactgegevens delen, zodat we u op de hoogte kunnen houden van andere netwerkmogelijkheden? Stuur dan een mail met uw naam en contactgegevens naar

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 27 november 2018 11:53:32


Vraag en antwoord