Mogelijkheid bieden om wél automatisch huur en zorgpremie op loon in te houden


Geld terug en weer weg

Mensen met een laag inkomen én een onvermogen om goed met hun geld om te gaan, moeten op eigen verzoek tegen zichzelf in bescherming kunnen worden genomen. Dat stelt de LCR in een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In principe is de betaling van huur en zorgpremie via automatische incasso te regelen. Dit gaat voor deze groep kwetsbare mensen niet ver genoeg. De uitgaven zouden al op het inkomen ingehouden moeten worden, om te voorkomen dat bij de automatische incasso niet voldoende saldo op de rekening staat en er grote schulden ontstaan.


Ontheffing

Door de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies is er een verbod op inhouding van deze uitgaven op het minimumloon van een werknemer. Dat is ook een goede zaak, stelt de LCR, omdat mensen zelf hun geldzaken moeten kunnen regelen. Dat kan via automatische incasso. Voor een bepaalde groep moet er een ontheffing mogelijk zijn, omdat automatische incasso voor hen niet werkt. Dan gaat het om mensen met een (licht) verstandelijke beperking of bepaalde psychische problematiek. Zij kunnen niet zo goed met geld omgaan.


Achterstand

Als op het moment dat de premie of de huur moet worden geïnd er geen saldo meer op de rekening staat, ontstaat er huur- en premie-achterstand. Achterstanden die kunnen leiden tot mogelijke huisuitzetting of een boete bij de zorgverzekeraar. Een dergelijke volmacht moet wel aan randvoorwaarden voldoen. Zo moet de huisvesting fatsoenlijk zijn en de huiseigenaar betrouwbaar. De inhouding op het loon moet ook duidelijk in het belang zijn van de werknemer.

 

Klik voor: brief van de LCR aan minister Asscher over inhouding uitgaven op loonTwitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 12 november 2015 14:09:43

Vraag en antwoord