Meting banenafspraak rooskleuriger dan de werkelijkheid


Jonggehandicapten aan het werk

Volgens de één-meting van de banenafspraak zijn er 21.057 banen bijgekomen. Dat cijfer lijkt mooi, maar volgens gegevens van Cedris (landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid) klopt hier niets van. Onderaan de streep komt de organisatie tot 1500 extra banen voor mensen met een handicap. De LCR vraagt de Tweede Kamer om kritische vragen te stellen over de officiële cijfers.

 

Wat is een extra baan?

Door allerlei verschillende manieren van tellen en tussentijdse  afspraken over wat nu wel of niet een extra baan is, blijft het onduidelijk hoeveel banen er nu werkelijk zijn gecreëerd. Wsw-detacheringen zijn bijvoorbeeld  geen extra banen vindt de LCR, maar worden wel meegeteld. De LCR wil dan ook weten hoeveel ‘nieuwe’ mensen met een beperking  aan het werk zijn gegaan  en hoeveel mensen extra uren zijn gaan werken. Daarnaast vraagt de LCR of de staatssecretaris kan verklaren dat de overheid alleen extra banen heeft gerealiseerd door middel van inlenen.  Als de herbezettingsvoorwaarde niet was geschrapt  is er geen sprake van meer mensen met een beperking aan het werk.

 

Duurzaam

De LCR vindt dat bij het realiseren van de banenafspraak het moet gaan om duurzame banen. De LCR wil bij een volgende meting dan ook graag weten hoeveel van de mensen met een beperking die nu al werken in een baan dan nog steeds in het kader van de banenafspraak werkzaam zijn.

Ook wil de LCR weten, als dit niet het geval is, of de baan wel is blijven bestaan en dus opnieuw is ingevuld. De LCR begrijpt dat dit pas bij de volgende meting kan worden gemeten maar vindt het wel het zeer wenselijk dat het dan wordt meegenomen.

 

Inmiddels heeft de LCR ook de staatssecretaris aangeschreven over de één-meting.

 

Klik hier:

- de LCR-brief aan de Tweede Kamer over één-meting banenafspraak

- Brief van de LCR aan staatssecretaris Klijnsma over één-meting

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 15 augustus 2016 12:09:38

Vraag en antwoord